Tax consultancy and accounting

USŁUGI

Tax planning

Zarządzanie podatkami w biznesie to jedno z ważniejszych zadań przed jakimi stajemy jako przedsiębiorca. Jak każdy inny obszar w firmie, również podatki można zaplanować i warto od początku zrobić to w przemyślany sposób.

Myśląc o rozwoju firmy, czy projekcie inwestycyjnym, punktem odniesienia są zawsze cele biznesowe oraz strategiczny plan działań. Fundamentem każdego planu są finanse i przewidywanie możliwych konsekwencji ruchu pieniądza, gdzie jednym z nich są podatki. Jeśli można zaplanować efekty biznesowe, to równie dobrze można zaplanować efekty podatkowe.

Włączenie rozwiniętej inżynierii podatkowej do planowania finansów, pozwala na lepszą optymalizację kosztów całego przedsięwzięcia oraz zwiększa bezpieczeństwo podatkowe. Takie planowanie ułatwia sprawne funkcjonowanie firmy na długie lata.

planowanie podatków, zarządzanie podatkami w biznesie

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych w ramach swojej działalności pomaga firmom w planowaniu podatków, świadcząc następujące usługi w ramach strategicznego zarządzania podatkami:

– Kompleksowo badamy skutki przedsięwzięcia – krótko i długofalowe
– Zwracamy uwagę również na inne skutki prawne i bilansowe
– Proponujemy alternatywne rozwiązania, które łączą bezpieczeństwo podatkowe z korzyściami ekonomicznymi
– proponujemy elastyczny sposób rozliczeń i zasady współpracy