Tax consultancy and accounting

USŁUGI

Tax risk management

Z naszych doświadczeń wynika, że kadra zarządzająca coraz częściej posiada doskonałe wyczucie w kwestii ryzyka, jakie może generować niewłaściwa polityka podatkowa. Jednocześnie osoby te nie potrzebują szczegółowej wiedzy księgowej i podatkowej. Ważna jest ogólna orientacja co do zagrożeń podatkowych, jakie mogą pojawiać się w ramach działalności danej firmy, czy wynikać z samego faktu działania w określonej branży. Bezcenną może okazać się wiedza o najnowszych metodach stosowanych przez przestępców gospodarczych, co może uchronić firmę przed byciem nieświadomie wciągniętą w przestępczy proceder.Nasi eksperci pomogą Państwu uzyskać niezbędne rozeznanie w kwestiach podatkowych istotnych dla danej firmy/branży, identyfikując ryzyko podatkowe.

Pierwszym krokiem jest wspólne dokonanie oceny najistotniejszy kwestii podatkowych dla firmy. Efektem tego jest raport, zawierający plan działań, które można wdrożyć od zaraz, jak i działania o charakterze średnio i długoterminowym. Poszczególne środki zaradcze są wdrażane w ramach cyklicznych spotkań z właściwymi menedżerami w ramach powołanych zespołów roboczych. W ramach współpracy skupiamy się na dwóch obszarach: stworzenie procedur i regulaminów oraz ich właściwej interpretacji i stosowania. Nasi eksperci pracując z grupą pracowników odpowiedzialną za podejmowanie określonych czynności wskazują na najistotniejsze kwestie związane z prawidłowym przestrzeganiem procedur podatkowych i jednocześnie umożliwiają wdrożenie ich w realiach działania danej firmy. Istotne jest opracowanie procedur skutecznie chroniących przedsiębiorstwo, a równocześnie nie utrudniających bieżącego funkcjonowania firmy.

Szczególnym rodzajem proponowanych spotkań są te PRZEZNACZONE DLA PRACOWNIKÓW HANDLU I LOGISTYKI. Z naszych doświadczeń wynika, że osoby te są zazwyczaj odpowiedzialne są za gromadzenie dokumentów niezbędnych dla prawidłowego dokumentowania transakcji dla potrzeb rozliczeń podatkowych. W wielu przypadkach nie mają one jednak świadomości istotności takich działań i ich znaczenia dla bezpieczeństwa podatkowego całego przedsiębiorstwa.