Tax security audit

Tax security audit

Audyt bezpieczeństwa podatkowego to oferta kierowana do firm pragnących potwierdzić prawidłowość stosowanych rozliczeń bądź też chcących wykryć istniejące nieprawidłowości. W ramach świadczonych przez nas usług proponujemy Państwu przeprowadzanie audytu podatkowego, czyli kompleksowego badania prawidłowości określenia oraz rozliczenia zobowiązań podatkowych.

Celem badania jest rozpoznanie wszelkich nieprawidłowości podatkowych oraz wyeliminowanie ich skutków, a także stworzenie schematów poprawnego działania. Efektem audytu są:
• lista „poprawek” w sposobie organizacji dokumentacji księgowej
• pakiet gotowych do wdrożenia procedur i standardów
• optymalizacja obciążeń podatkowych poprzez ich zmniejszenie zgodne z przepisami prawa podatkowego.

Celami audytu są:
• weryfikacja istniejących rozliczeń podatkowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa podatkowego,
• przedstawienie wytycznych co do przyszłych rozliczeń,
• możliwość optymalizacji obciążeń podatkowych i ich legalne ukształtowanie na możliwie najniższym poziomie,
• określenie poziomu ryzyka podatkowego prowadzonych rozliczeń oraz metod jego zmniejszenia.

Przeprowadzenie audytu pozwala uniknąć ujawnienia ewentualnych nieprawidłowości w momencie prowadzonej już przez organ kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.

Stay in touch:

Tax security audit

Mateusz Oleksy

tel/fax 012 422 42 55, wew. 36
tel. kom. 600 822 029
m.oleksy@misp-modzelewski.pl