Tax consultancy and accounting

USŁUGI

Transport – settlement of vehicle tax

Nasze doświadczenie wskazuje, że regulacje dot. zasad rozliczeń podatkowych wydatków związanych z pojazdami są wyjątkowo podatne na zmiany przepisów oraz zasad ich interpretacji.

Rozwiązaniem jest kompleksowe opracowanie procedur dotyczących użytkowania samochodów. Usługa obejmuje opracowanie od podstaw polityki samochodów, z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki działalności. W ramach zlecenia przygotowane zostaną wzory ewentualnych dokumentów niezbędnych do wprowadzenia polityki flotowej.

Dodatkowo zleceniem może być objęte przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w celu uzyskania stanowiska organu co do prawidłowości przyjętych rozwiązań w polityce.