Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

USŁUGI

Kadry i płace

W ramach stałej współpracy obsługujemy wszystkie procesy dotyczące kadr i płac – kompleksowo lub we wskazanym obszarze.

Oferujemy:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • prowadzenie wymaganych prawem ewidencji pracowniczych, w tym czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń,
  • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy i innych niezbędnych dokumentów pracowniczych,
  • prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wraz ze sporządzaniem pełnej dokumentacji,
  • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych,
  • reprezentowanie klienta podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych (PIP, ZUS, US),
  • doradztwo w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych.