Doradztwo Podatkowe i Księgowość

USŁUGI

Kompleksowe usługi prawne w zakresie wsparcia procesów windykacji

Doświadczony zespół radców prawnych Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie wsparcia procesów windykacji należności Państwa firmy.

Naszych klientów reprezentujemy na każdym etapie postępowania, zarówno przedsądowym, jak i w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego.  Współpraca z mediatorami specjalizującymi się w metodach pozasądowego rozwiązywania sporów gospodarczych daje także możliwość uzyskania wsparcia MISP w negocjacjach korzystnej ugody, która ma moc wyroku sądowego. Doradzamy także wierzycielom w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych dłużników.

Z naszego doświadczenia wynika, że podstawowym problemem windykacji należności jest długotrwałość procesu sądowego i związana z tym niepewność skutecznej egzekucji wyroku w przyszłości. Dlatego proponujemy naszym klientom rozwiązania pozwalające m. in. uzyskać zabezpieczenie na majątku dłużnika w trakcie procesu sądowego, jak też uzyskać należność od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólników spółki osobowej. Współpracujemy z kancelariami komorniczymi z całej Polski, co umożliwia skuteczniejsze poszukiwanie majątku dłużnika.

W ramach etapu przedsądowego oferujemy:
– wysyłanie wezwań do zapłaty podpisywanych przez radcę prawnego drogą mailową i pocztą tradycyjną;
– sporządzenie wniosków o wszczęcie postępowania przed mediatorem;
– reprezentowanie w rozmowach ugodowych;
– egzekwowanie pozasądowych kosztów windykacji należności.

Na etapie sądowym nasze usługi obejmują:
– profesjonalne zastępstwo procesowe w toku postępowania przed sądem;
– sporządzanie wniosków o zabezpieczenie roszczenia na czas procesu;
– uzyskiwanie zabezpieczenia roszczenia na podstawie nieprawomocnych nakazów zapłaty;
– reprezentacja w toku postępowania arbitrażowego.

Na etapie egzekucyjnym oferujemy:
– profesjonalną reprezentację przed organami egzekucyjnymi;
– kierowanie wniosków do sądu o wyjawienie majątku dłużnika;
– występowanie z powództwem przeciwko członkom zarządu sp. z o.o. w przypadku bezskutecznej egzekucji;
– poszukiwanie majątku dłużnika.

Pakiety dedykowane dla klientów księgowości:

Moduł windykacyjny SIMPLE
– przygotowywanie zestawienia należności przeterminowanych np. o 14 dni
– wysłanie wezwania do zapłaty przez radcę prawnego (w pakiecie za 300 zł/mc np. 5 wezwań do zapłaty wysyłanych listem poleconym)
– monity płatnicze wysyłane mailem (20 sztuk)

Moduł windykacyjny OPTIMUM
– przygotowywanie zestawienia należności przeterminowanych np. o 14 dni
– wysłanie wezwania do zapłaty przez radcę prawnego (w pakiecie za 500 zł/mc np. 10 wezwań do zapłaty wysyłanych listem poleconym)
– monity płatnicze wysyłane mailem (50 sztuk)

Zapraszamy do kontaktu!