Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

USŁUGI

Kompleksowe usługi prawne w zakresie wsparcia procesów windykacji

Jako doświadczony zespół radców prawnych oferujemy kompleksowe usługi prawne w zakresie wsparcia procesów windykacji należności Państwa firmy.

Naszych klientów reprezentujemy na każdym etapie postępowania – zarówno przedsądowym, jak i w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego. Współpracujemy z mediatorami, którzy specjalizują się w metodach pozasądowego rozwiązywania sporów gospodarczych, dzięki temu możemy wspierać naszych klientów w negocjacjach korzystnej ugody, która ma moc wyroku sądowego. Doradzamy także wierzycielom w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych dłużników.

Jakie stosujemy rozwiązania

Z naszego doświadczenia wynika, że podstawowym problemem windykacji należności jest długotrwałość procesu sądowego i związana z tym niepewność skutecznej egzekucji wyroku w przyszłości. Dlatego proponujemy naszym klientom rozwiązania, dzięki którym można m.in. uzyskać zabezpieczenie na majątku dłużnika w trakcie procesu sądowego, jak też uzyskać należność od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólników spółki osobowej. Współpracujemy z kancelariami komorniczymi z całej Polski, co umożliwia skuteczniejsze poszukiwanie majątku dłużnika.

Co proponujemy na poszczególnych etapach postępowania windykacyjnego

W ramach etapu przedsądowego :

 • wysyłamy wezwania do zapłaty podpisywane przez radcę prawnego drogą e-mailową i pocztą tradycyjną,
 • sporządzamy wnioski o wszczęcie postępowania przed mediatorem,
 • reprezentujemy klientów w rozmowach ugodowych,
 • egzekwujemy pozasądowe koszty windykacji należności.

Na etapie sądowym nasze usługi obejmują:

 • profesjonalne zastępstwo procesowe w toku postępowania przed sądem,
 • sporządzanie wniosków o zabezpieczenie roszczenia na czas procesu,
 • uzyskiwanie zabezpieczenia roszczenia na podstawie nieprawomocnych nakazów zapłaty,
 • reprezentację w toku postępowania arbitrażowego.

Podczas etapu egzekucyjnego:

 • profesjonalnie reprezentujemy klientów przed organami egzekucyjnymi,
 • kierujemy wnioski do sądu o wyjawienie majątku dłużnika,
 • występujemy z powództwem przeciwko członkom zarządu sp. z o.o. w przypadku bezskutecznej egzekucji,
 • poszukujemy majątku dłużnika.

Zapraszamy do kontaktu! Czekają na Państwa pakiety dedykowane klientom księgowości.

Moduł windykacyjny SIMPLE

 • przygotowanie zestawienia należności przeterminowanych np. o 14 dni,
 • wysłanie wezwania do zapłaty przez radcę prawnego (w pakiecie za 300 zł/mies. 5 wezwań do zapłaty wysyłanych listem poleconym),
 • monity płatnicze wysyłane e-mailem (20 sztuk).

Moduł windykacyjny OPTIMUM

 • przygotowanie zestawienia należności przeterminowanych np. o 14 dni,
 • wysłanie wezwania do zapłaty przez radcę prawnego (w pakiecie za 500 zł/mies. 10 wezwań do zapłaty wysyłanych listem poleconym),
 • monity płatnicze wysyłane e-mailem (50 sztuk).