Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

USŁUGI

Ochrona danych osobowych (RODO)

Nasz doświadczony zespół radców prawnych zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie zgodności
z przepisami ochrony danych osobowych.

Czym się zajmujemy

  • analizujemy posiadane dokumenty klientów i wdrażamy praktyki dotyczące ochrony danych osobowych,
  • opracowujemy wykaz dokumentacji wymaganej przepisami RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych,
  • sporządzamy treść zgód na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych behawioralnych,
  • opracowujemy informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych,
  • tworzymy procedury zarządzania użytkownikami i dostępem do danych osobowych,
  • przygotowujemy rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
  • tworzymy wzory umów dotyczących powierzenia danych osobowych do przetwarzania,
  • ustalamy politykę bezpieczeństwa i przygotowujemy instrukcję zarządzania systemem informatycznym.