Doradztwo Podatkowe i Księgowość

USŁUGI

Ochrona danych osobowych (RODO)

Doświadczony zespół radców prawnych Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych sp. z o.o. oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych.

Nasze usługi obejmują:

– analizę posiadanych dokumentów i praktyki w zakresie ochrony danych osobowych;
– opracowanie wykazu dokumentacji wymaganej przepisami RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych;
– przygotowanie treści zgód na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych behawioralnych
– opracowanie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych;
  opracowanie procedury zarządzania użytkownikami i dostępem do danych osobowych;
– przygotowanie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
– opracowanie wzorów umów dotyczących powierzenia danych osobowych do przetwarzania;
– przygotowanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

Zapraszamy do kontaktu!