Podatki bezpośrednie: CIT, PIT/ZUS, nieruchomości, środków transportowych

Podatki bezpośrednie: CIT, PIT/ZUS, nieruchomości, środków transportowych

Podatki bezpośrednie, to kolejne wyzwanie dla przedsiębiorców. Zmienność przepisów w tym zakresie jest bardzo częsta. Nasi eksperci nieustannie analizują zmiany w przepisach prawa, śledzą bieżące praktyki organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

CIT
Oferujemy bezpieczne podejście do rozliczeń CIT, zwłaszcza w obliczu obowiązującej od lipca 2016r. klauzuli unikania opodatkowania. Dbamy o właściwe dokumentowanie transakcji, małe klauzule abuzywne. Doradzamy w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych w celu zwiększenia płynności finansowej podatnika.

PIT i ZUS
Niezwykle istotne jest właściwe wykonywanie funkcji płatnika PIT i ZUS. Prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego, szczególnie w sytuacjach budzących wątpliwości, to gwarancja uniknięcia ryzyka podatkowego. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie z licznych kontroli US, ZUS i PIP w tym zakresie – umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, świadczenia pozapłacowe.

Flota – podatek od środków transportowych
Nasze doświadczenie wskazuje, że regulacje dotyczące zasad rozliczeń podatkowych wydatków związanych z pojazdami, są wyjątkowo podatne na zmiany przepisów oraz zasad ich interpretacji.
Bazując na doświadczeniu, opracowaliśmy kompleksowe procedury dotyczące użytkowania samochodów. Usługa obejmuje opracowanie od podstaw polityki samochodów, z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki działalności. W ramach zlecenia przygotowane zostaną wzory ewentualnych dokumentów niezbędnych do wprowadzenia polityki flotowej.
Dodatkowo zleceniem może być objęte przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w celu uzyskania stanowiska organu co do prawidłowości przyjętych rozwiązań w polityce.

 

 

Bądźmy w kontakcie:

Podatki bezpośrednie: CIT, PIT/ZUS, nieruchomości, środków transportowych

Mateusz Oleksy

tel: 600 822 029
tel./fax: 012 422 42 55 w. 36
m.oleksy@misp-modzelewski.pl