Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

USŁUGI

Podatki pośrednie: VAT

Podatki pośrednie, takie jak VAT, są obecne w codziennej pracy wielu firm. Mają one wpływ na łańcuch dostaw, system finansowy oraz przepływy pieniężne. Wiemy, że w ostatnich latach podatki pośrednie wiele razy były przedmiotem zmian regulacyjnych. A to wszystkim bardzo utrudnia sprawnie poruszać się
po przepisach.

Jak można skorzystać z naszej wiedzy
Od lat specjalizujemy się w kwestiach związanych z VAT-em i chętnie dzielimy się wiedzą z przedsiębiorcami. Reprezentujemy także (jako doradcy podatkowi) ich interesy
w postępowaniach przed organami skarbowymi. Wówczas nie tylko wykazujemy, że przyjęty sposób rozliczeń jest prawidłowy, lecz także przyjmujemy zasadniczy ciężar postępowania,
czyli uczestniczymy w rozprawach, przesłuchaniach, kontaktujemy się z urzędem, odbieramy korespondencję, sporządzamy pisma. Dzięki naszej obecności kluczowi pracownicy (w tym kadra kierownicza) nie muszą w pełnym zakresie uczestniczyć we wszystkich angażujących czynnościach i przesłuchaniach.

W czym się specjalizujemy

Znaczną część obsługiwanych przez nas klientów stanowią firmy działające w takich sektorach jak: budownictwo, transport, turystyka, medycyna, farmacja, handel, przemysł ciężki
czy jednostki samorządu terytorialnego oraz  szkolnictwo. Często także współpracujemy z komornikami. 

W kwestii podatku od towarów i usług pomagamy rozwiązać problemy związane między innymi z:
– mechanizmem podzielonej płatności;
– odliczaniem podatku VAT;
– fakturowaniem i prawidłowym dokumentowaniem transakcji;
– obrotem towarami wrażliwymi;
– handlem międzynarodowym i prawidłowym opodatkowaniem transakcji z zagranicznymi kontrahentami.