Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

USŁUGI

Wsparcie i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych

W ciągu roku podatkowego w dziale księgowości pojawiają się często spiętrzenia pracy. To zwykle efekt zmiany przepisów, przekształceń firmy lub aktywności biznesowej firmy. Wtedy zwykle potrzeba dodatkowych pracowników oraz ponadstandardowej wiedzy i doświadczenia.

Jak możemy pomóc?

W ramach współpracy z naszą firmą wyznaczamy osobę lub zespół osób, które natychmiast przejmują część obowiązków – zarówno na poziomie operacyjnym, jak i zarządczym. Możemy również wskazać eksperta, by na bieżąco wsparł merytorycznie zespół księgowości, monitorował prace oraz sprawował nadzór podatkowy.