Wsparcie i nadzór nad prowadzeniem ksiąg

Wsparcie i nadzór nad prowadzeniem ksiąg

W ciągu roku podatkowego pojawiają się spiętrzenia pracy w dziale księgowości, będące efektem zmiany przepisów, przekształceń firmy lub wynikające wprost z aktywności biznesowej firmy. Podstawowe wyzwania,  jakie się wówczas pojawiają, to potrzeba dodatkowych pracowników oraz ponadstandardowej wiedzy i doświadczenia.

W ramach współpracy z naszą firmą, dedykujemy osobę lub zespół osób, która „z marszu” przejmuje część obowiązków – zarówno na poziomie operacyjnym jak i zarządczym. Może to również być ekspert, który na bieżąco będzie wspierał merytorycznie zespół księgowości, monitorował prace oraz prowadził nadzór podatkowy.

Zapraszamy do kontaktu:
Marek Kwinta| biegły rewident, doradca podatkowy
T: +48 12 422 42 55
m.kwinta@misp-modzelewski.pl

Bądźmy w kontakcie:

Wsparcie i nadzór nad prowadzeniem ksiąg

Marek Kwinta

Prezes Zarządu, Biegły rewident, doradca podatkowy
T: +48 12 422 42 55
m.kwinta@misp-modzelewski.pl
ISP-AUDYT https://isp-audyt.pl/