Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Zabezpieczenie przed fikcyjnymi kontrahentami

Zjawisko wykorzystywania uczciwych podatników przez przestępców podatkowych dla uwiarygodnienia ich transakcji jest niestety bardzo powszechne. Nie dotyczy ono tylko tzw. towarów wrażliwych, do których na przykład zalicza się złom, stal, paliwo czy elektronikę.

W czasie gdy organy podatkowe biorą pod lupę firmy z branż towarów wrażliwych, przestępcy przerzucają się na handel coraz to innymi towarami, nierzadko powszechnie dostępnymi,
jak cement, oleje, papier, artykuły spożywcze.

Jakie są skutki handlu z fikcyjnymi kontrahentami?

Gdy ktoś nieświadomie zaangażuje się w transakcję z fikcyjnym kontrahentem, w efekcie jest bardzo często pozbawiony prawa do odliczenia podatku VAT czy prawa do zaliczenia danego wydatku w koszty podatkowe. Jak pokazuje orzecznictwo sądów administracyjnych, podatnicy, którzy nie dochowają należytej staranności przy kontaktach z kontrahentami i nie są
w stanie udowodnić, że dokonali weryfikacji ich wiarygodności, nie mogą się zasłaniać nieświadomością. Coraz częściej od podatników wymaga się wdrożenia zasad i mechanizmów umożliwiających taką weryfikację i autoryzację.

Jak się zabezpieczyć

Aby uniknąć takiej odpowiedzialności lub zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, przygotowaliśmy dla naszych klientów wskazówki, jak powinny wyglądać procedury, na co zwrócić uwagę, jakie dokumenty gromadzić. Przygotowanie i wdrożenie odpowiednich mechanizmów i kontroli umożliwi podatnikom obronę przed ewentualnymi zarzutami co do niedochowania należytej staranności.