Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

USŁUGI

Zabezpieczenie przed kontrolą podatkową i ZUS

Kontrola podatkowa może utrudnić funkcjonowanie niejednej firmie. Podstawową korzyścią naszej oferty dla przedsiębiorstwa jest ochrona przed negatywnymi skutkami ewentualnej kontroli podatkowej. Usługa jest kierowana przede wszystkich do przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorach szczególnie kontrolowanych przez organy (sprzedaż zagraniczna, elektronika, paliwa).

Dlaczego procedury są ważne

Aby zminimalizować ryzyko podatkowe, proponujemy Państwu stworzyć lub zweryfikować procedury związane ze sprzedażą i zakupem towarów. Dzięki temu można badać kontrahentów
i zapewnić prawidłowość przebiegu transakcji. Odpowiednie procedury istotnie zmniejszają ryzyko podatkowe, które może się pojawić zwłaszcza w kontekście sprzedaży zagranicznej (eksport towarów, wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów). Stanowią one również formę reakcji na wystosowywane do podatników przez Ministerstwo Finansów listy ostrzegawcze
i metodyki należytej staranności.

Do czego służy przegląd danego wymiaru funkcjonowania przedsiębiorstwa

W celu zabezpieczenia proponujemy indywidualny przegląd wybranego procesu działalności firmy.
Przegląd obejmuje trzy etapy i polega na analizie: 

  • przesłanych dokumentów, w tym procedur, oświadczeń, kart danych, i przedstawieniu sugestii co do ewentualnego ich uzupełnienia lub poprawienia (analiza dokumentów
    in blanco),
  • ww. procedur w praktyce – analiza przykładowo wypełnionych dokumentów, oświadczeń itp., połączona z wywiadami z pracownikami firmy (1 dzień roboczy),
  • dziesięciu wybranych transakcji pod kątem prawidłowego ich wykazania i dokumentowania dla celów podatku VAT (zwłaszcza transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów jako narażonych na szczególną kontrolę ze strony organów podatkowych).W pisemnym raporcie sporządzonym po przeglądzie wskażemy te obszary lub wybrane transakcje, które wymagają uzupełnienia lub poprawy i zarekomendujemy odpowiednie rozwiązania.

    W zakresie naszych usług znajduje się również usługa stworzenia od podstaw dokumentacji i procedur dotyczących transakcji podwyższonego ryzyka w oparciu o praktykę działania firmy.