Zabezpieczenie przed kontrolą skarbową i ZUS

Zabezpieczenie przed kontrolą skarbową i ZUS

Kontrola urzędu skarbowego może dotknąć każdej firmy. Podstawową korzyścią współpracy z nami dla zarządu jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami ewentualnej kontroli podatkowej. Usługa kierowana jest przede wszystkich do przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorach szczególnie kontrolowanych przez organy (sprzedaż zagraniczna, elektronika, paliwa).

W celu minimalizacji ryzyka podatkowego proponujemy Państwu stworzenie lub zweryfikowanie procedur związanych ze sprzedażą i zakupem towarów tak, aby możliwe było badanie kontrahentów i zapewnianie prawidłowości przebiegu transakcji. Działania takie istotnie zmniejszają ryzyko podatkowe pojawiające się zwłaszcza w kontekście sprzedaży zagranicznej (eksport towarów, wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów). Stanowią one również formę reakcji na wystosowywane do podatników przez Ministerstwo Finansów listy ostrzegawcze.

W celu zabezpieczenia, proponujemy indywidualny przegląd fragmentu działalności firmy.
Przegląd składa się z trzech części:
• analiza przesłanych dokumentów w tym procedur, oświadczeń, kart danych i przedstawienie sugestii co do
ewentualnego ich uzupełnienia lub poprawienia (analiza dokumentów in blanco),
• analiza działania w/w procedur w praktyce – analiza przykładowo wypełnionych dokumentów, oświadczeń itp.,
połączona z wywiadami z pracownikami Spółki (1 dzień roboczy),
• analiza 10 wybranych transakcji pod kątem prawidłowego ich wykazania i dokumentowania dla celów podatku VAT (w ‚
szczególności transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów jako narażonych na szczególną kontrolę
ze strony organów podatkowych).

W pisemnym raporcie sporządzonym po przeglądzie znajdą się wskazania obszarów wymagających uzupełnienia lub poprawy oraz wskazanie rekomendacji w tym zakresie, jak również w odniesieniu wybranych transakcji.

W zakresie naszych usług znajduje się również usługa stworzenia od podstaw dokumentacji i procedur dotyczących transakcji podwyższonego ryzyka w oparciu o praktykę działania firmy.

Bądźmy w kontakcie:

Zabezpieczenie przed kontrolą skarbową i ZUS

Justyna Zając – Wysocka

Dyrektor Działu 
radca prawny, doradca podatkowy
tel./fax: 012 422 42 55 w. 33
j.zajac-wysocka@misp-modzelewski.pl