Doradztwo prawa pracy

Zarządzenie środowiskiem prawa pracy

Doradztwo prawa pracy

Doradztwo prawa pracy jest istotne dla sprawnego funkcjonowania firmy. MISP realizuje profesjonalne usługi doradcze z zakresu prawa pracy dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Projekty realizujemy w oparciu o analizę potrzeb klienta oraz o kompleksowy audyt firmy. Usługa ta skupia się na optymalizacji procesów związanych z planowaniem, zarządzaniem i rozliczaniem czasu pracy w poszczególnych obszarach funkcjonowania firmy.

Oferujemy:

– optymalne rozwiązania w zakresie czasu pracy pracowników, przyznawania premii oraz regulację wynagrodzeń
– pomoc w relacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi lub radami pracowników
– przygotowanie profesjonalnych kontraktów pracowniczych
– pomoc w zatrudnianiu, legalizacji pobytu obcokrajowców oraz w delegowaniu pracowników za granicę
– audyt dokumentacji prawa pracy (akt osobowych pracowników)
– oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych pracowników
– audyt i optymalizacja  regulacji płacowych

 

 

Bądźmy w kontakcie:

Doradztwo prawa pracy

Marek Kwinta

Prezes Zarządu, Biegły rewident, doradca podatkowy
T: +48 12 422 42 55
m.kwinta@misp-modzelewski.pl
ISP-AUDYT https://isp-audyt.pl/