Czy każdy lekarz kontraktowy lub stomatolog może płacić jedynie 1824,00 zł podatku dochodowego miesięcznie? (en translation)

Aktualności 021

19.01.2021

Czy każdy lekarz kontraktowy lub stomatolog może płacić jedynie 1824,00 zł podatku dochodowego miesięcznie? (en translation)

Ostatni moment na możliwość skorzystania przez lekarzy z karty podatkowej!!!

Z dniem 1 stycznia 2021 roku została zmieniona definicja wolnego zawodu w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z definicji tej został usunięty zapis mówiący, że z ryczałtu ani karty nie może korzystać osoba wykonywująca usługi w zakresie ochrony zdrowia na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Tym samym, z możliwości korzystania z takich form opodatkowania byli wyłączeni lekarze kontraktowi.

W chwili obecnej wykreślono ten zapis i po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w ustawie, każdy lekarz będący na kontrakcie z np. NZOZ lub szpitalem może korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej. Stawki podatku w tym wypadku są ruchome i uzależnione od ilości przepracowanych godzin, jednakże maksymalny podatek w tym wypadku może wynieść 1824,00 zł miesięcznie.

Z zgłoszeniem chęci skorzystania trzeba jednak się spieszyć ponieważ termin mija 20 stycznia 2021 roku!!