Tax consultancy and accounting

Czy każdy lekarz kontraktowy lub stomatolog może płacić jedynie 1824,00 zł podatku dochodowego miesięcznie? (en translation)

20-01-2021

Ostatni moment na możliwość skorzystania przez lekarzy z karty podatkowej!!!

Z dniem 1 stycznia 2021 roku została zmieniona definicja wolnego zawodu w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z definicji tej został usunięty zapis mówiący, że z ryczałtu ani karty nie może korzystać osoba wykonywująca usługi w zakresie ochrony zdrowia na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Tym samym, z możliwości korzystania z takich form opodatkowania byli wyłączeni lekarze kontraktowi.

W chwili obecnej wykreślono ten zapis i po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w ustawie, każdy lekarz będący na kontrakcie z np. NZOZ lub szpitalem może korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej. Stawki podatku w tym wypadku są ruchome i uzależnione od ilości przepracowanych godzin, jednakże maksymalny podatek w tym wypadku może wynieść 1824,00 zł miesięcznie.

Z zgłoszeniem chęci skorzystania trzeba jednak się spieszyć ponieważ termin mija 20 stycznia 2021 roku!!