Tax consultancy and accounting

Limited partnerships taxed with CIT – guide part 1

20-01-2021

Spółki komandytowe opodatkowane CIT – przewodnik dla przedsiębiorcy co trzeba zrobić jeszcze w grudniu 2020 aby opóźnić podwójne opodatkowane. 

Od 2021 r. wszystkie spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem dochodowych osób prawnych co spowoduje de facto ich podwójne opodatkowanie. Podatek dochodowy będzie rozliczany na dwóch poziomach: przez spółkę (9% lub 19%) oraz przez wspólników w momencie wypłaty przysługującego im zgodnie z umową zysku (tak jak dywidenda 19%).  Poniżej przedstawiamy pierwszą część praktycznego przewodnika mówiącego o tej rewolucyjnej zmianie i najważniejszych kwestiach z nią związanych.

 1. Po zmianach każda spółka komandytowa stanie się w podatnikiem CIT. Nie ma znaczenia:
 • wielkość tej spółki (czy przychód przekracza 1,2 mln Euro, 2 mln Euro)
 • kiedy została założona czy przed czy po 1 stycznia 2021 i jak została założona
 • branża w jakiej działa (czym się spółka zajmuje)
 • kto jest jej wspólnikiem (nie ma znaczenia kto jest komplementariuszem ani kto się komandytariuszem).
 1. Są dwie daty wejścia w życie podwójnego opodatkowania : 1.1.2021 i 1.05.2021r. zależne jedynie od decyzji i wyboru spółki.
 2. Aby opóźnić do 1.05 2021  r. datę wejścia w życie podwójnego opodatkowania konieczne jest podjęcie przez Spółkę decyzji w tym zakresie. UWAGA ! przepisy nie wskazują :
  –  jaką formę ma mieć taka decyzja – najbezpieczniej aby była to uchwała spółki podjęta zgodnie z umowa i KSH; dla całkowitego bezpieczeństwa można rozważyć dodatkowo (ale nie samodzielnie) podjęcie decyzji przez kierownika jednostki (komplementariusza lub zarządu komplementariusza);
  jaką powinna mieć treść (nie ma wzoru) – najbezpieczniej aby wprost z niej wynikało z powołaniem się na przepis art. 12 ustawy nowelizującej o przesunięciu przez Spółkę momentu wejścia w życia;
  kiedy ma być podjęta – najbezpieczniej zrobić to jeszcze w tym roku aby uniknąć sporu z urzędem skarbowym !
  aby było konieczne jest przesyłanie np. do US KRS GUS – skoro nie ma takiego obowiązku wprost wynikającego z przepisów to można przyjąć, że jest to wyłącznie dokument na potrzeby wewnętrzne; można dla całkowitego bezpieczeństwa rozważyć wysłanie oświadczenia informującego właściwy dla spółki urząd skarbowy
 3. Odroczenie terminu do 1.05.2021 r. wiąże się z dodatkowym obowiązkiem w obszarze księgowości, jakim jest zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 30 kwietnia 2021 r.