Tax consultancy and accounting

Czym jest ulga B+R?

20-01-2021

Czym jest ulga B+R?

Ulga podatkowa B+R umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych, m.in. wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne, wydatków na nabycie materiałów i surowców, odpisów amortyzacyjnych, wydatków na odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej. Ulga B+R daje możliwość odliczenia 100% wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego 150%. Efektywnie pozwala dwukrotnie zaliczyć w koszty podatkowe wartość kosztów kwalifikowanych – raz poprzez zaliczenie w koszty zgodnie z ogólnymi zasadami i drugi raz poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania. Aby skorzystać z ulgi, prace badawczo-rozwojowe nie muszą zakończyć się sukcesem.

 

Za działalność B+R uznawane jest m.in.:

 • Opracowywanie i tworzenie nowych produktów, usług i procesów
 • Prace nad ulepszaniem produktów
 • Tworzenie produktów pod indywidualne wymagania klientów
 • Opracowywanie nowych i rozwój istniejących technologii i procesów
 • Wykonywanie prototypów i przeprowadzanie testów
 • Prace ukierunkowane na optymalizację procesów np. redukcję pracochłonności, wzrost produktywności, automatyzację procesów.

 

Kto może skorzystać?

Ulga B+R może znaleźć zastosowanie we wszystkich przedsiębiorstwach prowadzących działalność w różnorodnych branżach takich m.in.: automotive, logistyczna, informatyczna, rolnicza, medyczna i farmaceutyczna, chemiczna, petrochemiczna, spożywcza, produkcyjna, wydobywcza, inżynieryjna, finansowa.

Przykładowa kalkulacja korzyści

 


Nasza oferta

Zapewniamy kompleksowe wsparcie przy wdrożeniu ulgi B+R obejmujące m.in.:

 • Prawidłowe zidentyfikowanie działań i procesów B+R – przeprowadzamy kompleksową analizę zakresu działalności badawczo-rozwojowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić, czy i w jakim zakresie firma może skorzystać z ulgi na badania i rozwój.
 • Właściwą identyfikację poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych – określamy, które koszty działalności badawczo-rozwojowej należy zaliczyć do katalogu kosztów kwalifikowanych. Umożliwia to pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje ulga.
 • Opracowanie dodatkowej dokumentacji lub propozycje zmian w dokumentacji istniejącej, potwierdzającej charakter badawczo-rozwojowy działalności (np. polityka rachunkowości, regulaminy, procedury, aneksy do umów o pracę).
 • Zabezpieczenie pozycji podatkowej poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnych
 • Dostęp do unikalnego know-how – dzięki naszemu doświadczeniu w realizacji projektów B+R, dysponujemy unikalną wiedzą na temat działalności badawczo-rozwojowej.
 • Warsztaty i szkolenia dla pracowników

 

W związku z powyższym proponujemy pomoc w następujących wariantach:

I Wariant ekonomiczny

Wariant ten obejmuje przygotowanie procedury do samodzielnego wdrożenia ulgi B+R.

II Wariant standardowy

Wariant ten obejmuje kompleksowe wdrożenie ulgi B+R w roku bieżącym i następnych dostosowane do Państwa potrzeb, w oparciu o dane wynikające z odpowiedzi na przesłaną ankietę.

III Wariant rozszerzony

Kompleksowe wdrożenie ulgi B+R w roku bieżącym i następnych dostosowane do Państwa potrzeb, w oparciu o dane wynikające z odpowiedzi na przesłaną ankietę oraz przygotowanie korekty zeznań podatkowych za lata 2016-2018 wraz z wnioskami o zwrot nadpłaty, wynikającej z rozliczenia ulgi B+R.

Wariant standardowy i rozszerzony obejmują:

Złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prowadzonych prac rozwojowych i ponoszonych kosztów kwalifikowanych.

Obsługę prawną na wypadek kontroli podatkowej w zakresie ulgi B+R.

Szkolenie dla pracowników w wymiarze 4 godzin.