Informacje O Projekcie

Informacje O Projekcie

Informacje o projekcie realizowanym przez Małopolski Instytut Studiów Podatkowych w ramach POIG 8.2.

indeks

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Firma Małopolski Instytut Studiów Podatkowych realizuje projekt „Integracja systemów finansowo – księgowych w celu elektronicznej wymiany danych i informacji „, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach realizowanego projektu nastąpi zakup i wdrożenie wielomodułowego systemu klasy ERP obsługującego procesy biznesowe realizowane pomiędzy Spółką i partnerami wybranymi do projektu. Moduły wchodzące w skład systemu pozwolą na wdrożenie i uruchomienie automatycznej, elektronicznej wymiany danych z partnerami w formacie EDI lub równoważnym oraz uruchomienie platformy webowskiej B2B.

Projekt został wsparty przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 – „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.”Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Linki informacyjne:
Unii Europejskiej
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Platforma B2B zrealizowana w ramach projektu

Bądźmy w kontakcie:

Informacje O Projekcie